BBorden Personal Services

KvK nummer 65289129

Algemene voorwaarden Dierenzorg – Bborden Personal Services:

Rechten en plichten eigenaar huisdieren:

 • De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft te allen tijde aansprakelijk voor

de materiële en immateriële schade die zijn/haar huisdier toebrengt aan anderen of aan de

eigendommen van anderen.

 • De eigenaar van de huisdieren zorgt voor de jaarlijkse inentingen welke aangetoond kunnen worden door het inentingsboekje of een titerbepaling.
 • De eigenaar van de huisdieren zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien en teken.
 • De eigenaar van de huisdieren zorgt dat er ruim voldoende voedsel, verschoningsmateriaal en indien

nodig medicatie aanwezig is in huis.

 • De eigenaar van de huisdieren machtigt Bborden Personal Services, om op kosten van de eigenaar van

de huisdieren, medische zorg te verschaffen indien Bborden Personal Services dit nodig acht, en

wanneer de eigenaar niet telefonisch bereikbaar is. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep

noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener nogmaals geprobeerd worden telefonisch contact met

de eigenaar van de huisdieren te krijgen.

 • De eigenaar van de huisdieren dient tijdens de verzorgingsperiode telefonisch en/of per email bereikbaar te zijn.
 • Contant betaling geschiedt altijd vooraf. Uiterlijk op de sluitingsdatum die op de factuur vermeld staat of 5

dagen voor de eerste verzorgingsdag, als dit eerder is. Ingeval van betaling via de bank dient het verschuldigd bedrag uiterlijk 14 dagen na de laatste verzorgingsdag te worden overgemaakt, tenzij anders overeengekomen met Bborden Personal Services.

 • Indien betaling niet geschiedt volgens de voorwaarden zal Bborden Personal Services de overeenkomst per direct ontbinden.
 • Annuleren van de verzorging aan huis dient minstens 1 week van tevoren te geschieden. Indien u

niet tijdig annuleert zal maar de helft van het van tevoren afgesproken totaal bedrag teruggestort

worden of zal de helft van het verschuldigd bedrag in rekening worden gebracht.

 • De huisdieren wordt op de afgesproken tijd verzorgt door Bborden Personal Services.
 • Bborden Personal Services is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door het huisdier.
 • Bborden Personal Services is niet aansprakelijk voor schade aan de woning/inboedel door het huisdier

veroorzaakt tijdens de verzorgingsperiode.

 • Bborden Personal Services is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning.